Mega (Praia Fluvial)

Latitude: 39º59'08.00 N

Longitude: 8º07'17.48 W

Distrito: Leiria

Categoria: Praias